ΚΑΙΡΟΣ

Εργαστήριο Ορθωτικών & Προσθετικών Ειδών

Επιθέματα Ζεστά / Κρύα SOFT (MSD)

Επιθέματα Ζεστά / Κρύα SOFT (MSD)

Με απαλή (SOFT) εξωτερική επιφάνεια κατάλληλη για κατ' ευθείαν επαφή με το δέρμα χωρίς άλλο κάλυμμα. Τοποθετούνται στα μέρη του σώματος που απαιτείται θεραπεία με ζεστά ή κρύα επιθέματα. Το ίδιο πακέτο επαναχρησιμοποιείται. Τοποθετούνται στην κατάψυξη ή στο microwave για να ψυχθούν ή να ζεσταθούν.


Ημερομηνία προσθήκης: 2012-02-17 06:10:39    Επισκέψεις: 69
RSS Feeds
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ